Nawiązujemy współpracę z esportsLAB

Nawiązujemy współpracę z esportsLAB

Współpraca z grupą gamesLAB ma na celu wsparcie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz opracowanie narzędzi i systemu szkoleniowego dla esportu, a także jego wdrożenie w polskim systemie oświaty.

 

“Podpisane dziś porozumienie ma kluczowe znaczenie dla jakości badań, jakie esportsLAB zaplanował do realizacji w najbliższych 24 miesiącach. Tym sposobem istotnie poszerzamy grono uczestników prac badawczych oraz otwieramy się na współpracę z innymi federacjami esportowymi na całym świecie” – powiedział Maciej Skorko, prezes esportsLAB.

 

Partnerstwo ma bazować na strukturach, którymi dysponuje nasze stowarzyszenie. Aktywnie współpracujemy z 70 placówkami oświatowymi w całej Polsce i jesteśmy oficjalnym reprezentantem naszego kraju w International Esports Federation. To kolejny etap w naszym rozwoju – od powstania organizacji w 2016 roku cyklicznie organizujemy m.in. Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych, akademickie rozgrywki Edu Esports League, a także wprowadza autorski esportowy program edukacyjny w szkołach średnich.

 

“Proces profesjonalizacji esportu w dużej mierze zależy od stabilnego i zrównoważonego rozwoju w zakresie rywalizacji. Obecnie nie ma badań, czy wytycznych mówiących o prawidłowym procesie treningowym w wybranej dyscyplinie. Dlatego bardzo duże nadzieje wiążemy z inicjatywą pana Macieja Skorko, czyli esportsLAB. Jesteśmy przekonani, że zaproszona do projektu grupa specjalistów, ich wiedza oraz zasoby, przekształcą się w niezbędne do dalszego rozwoju metody treningowe, co pozytywnie wpłynie na polską branżę sportów elektronicznych.” – przyznaje Łukasz Trybuś, prezes Esports Association.

 

Głównym celem zawartego porozumienia jest zbudowanie platformy technologicznej wspierającej system szkoleniowy, która następnie wdrażana będzie przez nasze stowarzyszenie w placówkach oświatowych. Dzięki temu uczniowie, niezależnie od miejsca zamieszkania, korzystać będą z oprogramowania, urządzeń i planów treningowych, które esportsLAB stworzy we współpracy z profesjonalnymi zespołami.

 

“Wprowadzanie esportu do szkół to duże wyzwanie. System szkolenia tworzony przez esportsLAB odpowiada na nie m.in. poprzez włączenie do treningu esportowego zagadnień rozwoju zdrowia fizycznego i ochrony zdrowia psychicznego graczy. Zależy nam na dostarczeniu młodym pasjonatom esportu narzędzi pozwalających im na zrównoważony rozwój, zaś ich rodzicom zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń związanych z problemowym korzystaniem z gier komputerowych” – dodaje Skorko.

 

W ten sposób jako kraj będziemy w stanie wychować nowe pokolenie zawodowych esportowców. Ich umiejętności nie będą dziełem przypadku, intuicji i setek godzin spędzonych przed komputerem, lecz efektem dobrze zaplanowanej pracy realizowanej pod okiem trenerów. Rozwiązania technologiczne esportsLAB umożliwią selekcję talentów na możliwie wczesnym etapie rozwoju oraz rozpoznanie innych predyspozycji zawodowych w przypadku graczy, którzy nie rozpoczną profesjonalnej kariery esportowej.