JEDNOSTKI TERENOWE

W celu zrównoważonego rozwoju esportowych inicjatyw oddolnych na terenie całego kraju, stowarzyszenie powołuje do życia dedykowane jednostki terenowe.

Liczba oddziałów organizacji działających na terenie poszczególnych województw stale się poszerza. Aktualnie funkcjonują następujące jednostki:

  • Esports Association – oddział Bielsko-Biała
  • Esports Association – oddział Bydgoszcz
  • Esports Association – oddział Gdynia
  • Esports Association – oddział Kraków
  • Esports Association – oddział Warszawa
Oddziały terenowe realizują projekty o zasięgu lokalnym, czego przykładem jest cykl prelekcji “dezetes – dzień z esportem” na wybranych uczelniach wyższych w całym kraju.