PARTNERZY STOWARZYSZENIA

Od początku istnienia jednym z głównych założeń Esports Association jest skuteczna popularyzacja i profesjonalizacja esportu w Polsce.

W tym celu stowarzyszenie współpracuje między innymi z administracją rządową i samorządową, a także reprezentuje Polskę w strukturach międzynarodowych.

W maju 2017 roku stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracę z Uniwersytetem Śląskim i AZS UŚ. Dzięki wsparciu merytorycznemu uczelni Esports Association opracowało autorski program nauczania traktujący sport elektroniczny jako platformę komunikacji oraz element funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym dla szkół średnich.

Podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Sportów Elektronicznych w marcu 2018 roku organizacja zapowiedziała stworzenie akademickich rozgrywek Edu Esports League, która stała się integralną częścią międzynarodowych struktur University Esports Masters. Cztery miesiące później reprezentacja Politechniki Wrocławskiej – zwycięzcy inauguracyjnej edycji krajowych rozgrywek – zajęła 3. miejsce podczas europejskich finałów UEM na Teneryfie.

Kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwój organizacji było nawiązanie strategicznej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie sektorów kreatywnych. Realizowane zadanie to „Kompleksowy rozwój polskiej branży esportowej– edukacja, profesjonalizacja i promocja międzynarodowa”.

Z końcem roku Esports Association stało się oficjalnym reprezentantem Polski w strukturach International Esports Federation. Do podpisania porozumienia doszło w tajwańskim mieście Kaohsiung. Organizacja zrzesza ponad 50 krajów i dąży do uznania esportu jako pełnoprawnego sportu wykraczającego poza bariery językowe, rasowe i kulturalne przez instytucje takie jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz Globalne Stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji Sportowych.

W marcu 2019 roku stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracę z Zarządem Głównym Akademickiego Związku Sportowego. Wśród celów wspólnych działań znajduje się profilaktyka zdrowotna i edukacja esportowa w środowisku studentów.