V4ECC – gaming jako atrakcyjna perspektywa zawodowa

V4 Esports Coalition Cup – gaming jako atrakcyjna perspektywa zawodowa dla młodzieży z Grupy Wyszehradzkiej

Rusza nowe przedsięwzięcie pod nazwą V4 Esports Coalition Cup, które ma na celu wypełnienie luki między grami, edukacją i rozwojem zawodowym, oferując studentom z krajów Grupy Wyszehradzkiej wyjątkową okazję do zaprezentowania swoich umiejętności, kreatywności i pracy zespołowej. Projekt V4ECC ma miejsce w dwóch ekscytujących wymiarach: turnieju e-sportowym Rocket League, w którym drużyny walczą o pulę nagród w wysokości 2 000 euro, oraz konkursie edukacyjnym w zakresie edycji wideo, oferującym 1 000 euro za najbardziej kreatywne opowiedzenie historii.

Projekt jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy ukończyli 13 lat, z wyraźnym naciskiem na rozwijanie zainteresowania grami lub branżą multimedialną. Tworzenie zespołów w ramach szkoły jest jedną z opcji, ponieważ turniej zachęca również do współpracy międzyszkolnej. Decyzja leży w rękach uczestników, promując inkluzywność i różnorodność.

Konkurs edukacyjny stawia przed dwuosobowymi zespołami wyzwanie współpracy przy stworzeniu 60-sekundowych filmów na wskazane tematy. Filmy powinny być zorientowane pionowo i wysokiej jakości, gotowe do publikacji na platformach mediów społecznościowych. Dzięki różnym tematom, od nowych technologii w szkołach po inspirujących absolwentów i ciekawych nauczycieli, uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swojej kreatywności i umiejętności opowiadania historii.

Co więcej, V4ECC jest całkowicie bezpłatny dla uczestników. Wszystkie wydatki związane z etapem finałowym, są pokryte przez organizatora, łącznie z transportem, zakwaterowaniem i wyżywieniem. Warto zauważyć, że tegoroczny finał V4ECC odbędzie się w Polsce podczas Poznań Game Arena, największych targów gamingowych i multimedialnej rozrywki w Europie Środkowo-Wschodniej. Oznacza to, że uczniowie i szkoły mogą wziąć w nich udział bez żadnych obciążeń finansowych.

Z misją wykraczającą poza gry, V4 Esports Coalition Cup dąży do wzmocnienia pozycji młodzieży z krajów wyszehradzkich, wspierając zainteresowanie rozwojem edukacyjnym i zawodowym w ramach innowacyjnej gospodarki cyfrowej. Inicjatywa ta łączy e-sport i edukację, aby przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy, jednocześnie zachęcając ich do realizacji swoich pasji. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, organizację zajmującą się rozwijaniem stosunków i wzajemnego zrozumienia w Europie Środkowej, V4ECC jest zgodny z europejskimi wartościami i przyczynia się do wzmocnienia więzi w regionie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://polskiesport.pl/v4-ecc