Polska w strukturach IESF – International Esports Federation

Esports Association reprezentantem Polski w strukturach IeSF.

Po kilkumiesięcznym procesie aplikacyjnym, dzięki dofinansowaniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polecieliśmy na Tajwan aby oficjalnie dołączyć do IESF jako 53. kraj członkowski Niesie to za sobą wiele korzyści, w tym m.in:

  • umocnienie się na pozycji partnera dla administracji rządowej w Polsce
  • możliwość efektywnej współpracy i wymiany dobrych praktyk z największymi organizacjami esportowymi w innych krajach członkowskich
  • wspólna realizacja projektów zgodnych z naszymi celami statutowymi w celu globalnego rozwoju esportu

Zapraszamy do sprawdzenia krótkiej relacji z naszego pobytu w Kaohsiung 🇹🇼