Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych jest jednym z beneficjentów programu celowego „Rozwój Sektorów Kreatywnych”, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest wsparcie rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet mają działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów.

Jesteśmy jedynym beneficjentem programu, z polskiej branży sportów elektronicznych, co tym bardziej motywuje nas do rzetelnej pracy, zgodnej z wyznaczoną wizją, misją i celami naszego NGO.

Dofinansowanie w 2021 roku wyniosło 110000 PLN oraz było przeznaczone na:

– rozwój współpracy międzynarodowej: udział w corocznym zjeździe delegatów International E-Sports Federation;

– sieciowanie oraz edukację branżową w ramach: V Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych oraz finały University Esports Masters;

– spotkania seminaryjne, warsztaty branżowe: 5 spotkań w ramach „DEZETES, czyli dzień z esportem”.

Nadrzędną grupą docelową są osoby młode, w wieku szkolnym i akademickim oraz wchodzące na rynek pracy.