ESPORT ASSOCIATON

Esports Association:

Nowi partnerzy, nowe możliwości.

Pod koniec kwietnia ESA nawiązała strategiczną współpracę z Gameset – agencją marketingu gamingowego działającą od początku bieżącego roku. Jej celem jest łączenie marek ze społecznościami graczy i fanów e-sportu. Jest to pierwsza w Polsce strategiczna współpraca stowarzyszenia e-sportowego i agencji marketingu gamingowego.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone wspólne plany obu podmiotów, które będą dotyczyły m.in. rozwijania rozgrywek amatorskich w Polsce oraz stworzenia otwartego cyklu edukacyjnego o społecznych i biznesowych aspektach e-sportu. W następnym numerze Biuletynu e-sportowego ukaże się także tekst autorstwa specjalistów z Gameset.

Bezprecedensowe wydarzenie w środowisku e-sportowym i akademickim staje się faktem!

12 maja 2017 roku w Katowicach zostanie podpisana umowa o współpracy między eSports Association, Uniwersytetem Śląskim i Akademickim Związkiem Sportowym UŚ. Porozumienie ma na celu wspólne propagowanie sportów elektronicznych jako możliwości wszechstronnego rozwoju młodych ludzi. Jest to pierwsza tego typu współpraca między stowarzyszeniem e-sportowym,  uniwersytetem i jednostką AZS w Polsce. Strony porozumienia mają na celu między innymi rozwój jakościowej edukacji e-sportowej. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie współpraca w zakresie pedagogicznym przy programie nauczania traktującym sport elektroniczny jako platformę komunikacji oraz element funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym autorstwa eSports Association.

Program nauczania eSA stanowi część projektu klasaesportowa.pl. Zaplanowano także turniej zorganizowany z okazji podpisania porozumienia, który odbędzie się 24 maja na terenie Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Cztery drużyny złożone z uczniów szkół średnich i studentów rywalizować będą w Counter-Strike: Global Offensive. Dzięki odpowiednio dopasowanej narracji profesjonalnego komentatora, turniej będzie okazją do przybliżenia zgromadzonym widzom fundamentalnych zasad i sportowego charakteru tej dyscypliny.